دکور و کالیگرافی


کالیگرافی هنر کمپوزسیون خط یا ترکیب بندی است. کالیگرافی همچنین به نقاشی خط و سایه زدن نیز شناخته می شود، که در کالیگرافی فارسی از فونت های قدیمی و اصیل ایرانی مانند نستعلیق و ثلث استفاده می شود.

هنر خوشنویسی مدرن یا همان کالیگرافی به دو بخش مدرن و سنتی دسته بندی می گردد. کالیگرافی سنتی دارای پیشینه چند صد ساله می باشد که برای اجرای آن بیشتر از قلم و مرکب استفاده می شده است و اصول و قوانین خاص خود را دارد و از خوشنویسی سنتی تبعیت می کند.  اما کالیگرافی مدرن مقید به اصول سنتی نمی باشد.

تاریخچه کالیگرافی در ایران به دوره قاجار مربوط می شود. در دوره قاجار از زمان میرزا غلامرضا اصفهانی خوشنویس که با خط نستعلیق سیاه مشق می کرده است ،کالیگرافی شکل گرفته و تا به امروز نه تنها این هنر پابرجا باقی مانده است بلکه به هنری محبوب در میان هنرمندان تبدیل شده است.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی