درباره ما

کلک رضوان  فعالیت خود را در ابتدا با عنوان گرافیک هادی از سال 1375 آغاز نمود.

طی سالها فعالیت در بسیاری از پروژه های  تبلیغات محیطی و دکوراسیون داخلی با شرکت های معتبر ( شهاب خودرو ، پگاه تهران ، لبنیات باهر ، سازمان هواشناسی ، آلشپورت ، باغ ایرانی ، زیین ، میتسوبیشی و...) همکاری نموده و در سال 1397 با توجه به رویکرد برند سازی، اقدام به ثبت برند کلک رضوان نمود تا تداعی کننده خلق پیچیدگی از سادگی در صنایع طراحی، چاپ و اجرا با استفاده از نوآوری باشد. یک بستر آنلاین ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻰ در زمینه ی ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش آثار هنری دﺳﺖ ﺳﺎز اﻳﺮاﻧﻰ اﺳﺖ که بصورت منحصر به فرد و سفارشی عرضه  می شود.

کلک رضوان ﺑﺎ اراﺋﻪ ى ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ى کم ﻧﻈﻴﺮ از دﺳﺖ ساخته های ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و نشأت گرفته از هنر والای خوشنویسی، شما را در اﻧﺘﺨﺎب، آراستن و ﻟﺬت ﺑﺮدن از زیبایی های اطرافتان، یاری می دهد.

محصولات تیم کلک رضوان در زمینه های  فایلهای گرافیکی  و  وکتور،  تابلوهای خوشنویسی، تذهیب و نقاشیخط، فروش آثارکالیگرافی سفارشی باشعر و متن اختصاصی،تابلوهای ویژه تبلیغاتی و برندسازی از طراحی ، چاپ تا اجرا می باشد .

صاحب امتیاز:هادی گوهری

دارای مدرک فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات (ITM)

09212129591